TOIMIJAT MAAILMALLA

Suomessa toimivien toimijoiden ohella useat toimijat maailmalla edistävät Talent Boost -toimenpideohjelman toteutumista. Kattavalla toimijaverkostolla ympäri maailman on merkittävä rooli muun muassa Suomen tunnettuuden vahvistamisessa.

Edustustot

Edustustoilla on tärkeä rooli Suomen näyteikkunana maailmalla. Edustustot levittävät Suomi-tietoutta ja maakuvaa osana jokapäiväistä työtään. Edustustojen viestintäkanavien kautta voidaan levittää Suomi-tietoa kyseisen maan osaajille. Lisäksi edustustot auttavat Team Finland -matkojen suunnittelussa ja järjestämisessä ja voivat tukea osaajille kohdennettujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Edustustot edistävät myös suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistä tunnettuutta opetushallituksen tukemana.

Edustusto on erityisesti kolmansista maista muuttaville työntekijöille paikka, jossa he saavat ensikosketuksen Suomeen. Edustustojen kanssa tulisikin kehittää osaajien houkuttelua tukevaa viestintää, jolla Suomeen tulevat kv. osaajat toivotetaan tervetulleiksi jo edustustokäynnillään.

Team Finland Knowledge -verkosto

Team Finland Knowledge -verkostoon kuuluu yhdeksän korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaa, jotka toimivat Abu Dhabissa, Buenos Airesissa, Lontoossa, Moskovassa, New Delhissä, Pekingissä, Pretoriassa, Singaporessa sekä Washington DC:ssä. Korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijat sijoittuvat Suomen edustustoihin. 

Team Finland Knowledge -verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Tavoitteena on verkostoitumista edistämällä nostaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä yritysyhteistyötä. Lisäksi verkosto tekee maakuvatyötä, jotta Suomi näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona opiskelijoille, tutkijoille ja muille osaajille.  Future is made in/with Finland -webinaarisarjat yhteistyössä Business Finlandin, Opetushallituksen ja korkeakoulujen kanssa edustavat yhteistyön mahdollisuuksia maailmalla.

Team Finland Knowledge -verkosto Verkkosivut