TOIMENPITEET

Talent Boostin toimenpiteillä pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia erityisesti työvoimapula-aloille, parantamaan Suomen houkuttelevuutta, lisäämään kansainvälisten osaajien työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin, tukemaan yritysten valmiuksia tunnistaa, rekrytoida ja johtaa monimuotoisia tiimejä, sekä parantamaan suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän vastaanottavuutta.

Talent Boost -toimenpidekokonaisuudet

Talent Boost -toimenpidekokonaisuudet voidaan jakaa kolmen yläteeman mukaisesti. Toimenpidekokonaisuudet eivät ole toisistaan erillisiä tai irrallisia toimenpiteitä, vaan eri toimenpidekokonaisuudet linkittyvät toisiinsa ja muodostavat Talent Boost -toiminnan rungon.

  1. Osaajien houkuttelu

  2. Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittäminen

  3. Pitovoiman ja kasvun edellytysten vahvistaminen