TYÖELÄMÄN MONIMUOTOISUUSOHJELMA

On tärkeää, että suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat avoimia vastaanottamaan kansainvälisiä osaajia. Työelämän monimuotoisuus, avoimuus ja inklusiivisuus edesauttavat osaajien kotoutumista ja tänne jäämistä.

Monimuotoisuus yhteiskunnan ja yritysten vahvuutena

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttaa täällä ole-vien maahan muuttaneiden työllistymiseen sekä Suomen houkuttelevuuteen osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Näihin haasteisiin puuttumiseksi ja työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevan tiedon lisäämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta edistävän toimenpideohjelman. Ohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahan muuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Lue lisää:

Työelämän monimuotoisuusohjelman tiedote

Työelämän monimuotoisuusohjelma julkaisu

Imago-valmennukset Verkkosivut

Monimuotoisuudesta menestystä - tietoa ja työkaluja työnantajalle

Monimuotoinen työelämä - tietoa ja työkaluja julkishallinnolle