KANSALLISET TOIMIJAT

Kansallisesti osaajien maahanmuuton houkuttelun ja pitovoiman ekosysteemitasoa koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Tämä tarkoittaa niin sanottua ison kuvan hallintaa sekä ministeriöiden ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinaatiota. Ministeriöiden ohella kansallisella, operatiivisille tasolla toimivat toimijat vahvistavat ja fasilitoivat niin kansallisten kuin alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

Business Finland

Business Finland vastaa kansallisella tasolla yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden koordinoinnista . Business Finland  koordinoi ja kehittää osaajien houkuttelun FinlandWorks-maakuvabrändiä ja vastaa osaajille kohdennetusta kansainvälisestä viestinnästä. 
Lisäksi Business Finland toteuttaa osaajille kohdennettuja kampanjoita ulkomailla ja viestintää sekä antaa kasvuyrittäjän oleskelulupalausuntoja. Business Finland myöntää Talent Explorer -rahoitusta kansainvälisten osaajien palkkaamiseen. Business Finland vastaa myös Work in Finland ja Jobs in Finland -sivustoista. Business Finlandin Work in Finland -tiimi myös järjestää Talent Boost -toimijaverkostolle tapahtumia tiedon, osaamisen ja hyvien mallien jakamiseksi. 

Business Finland Verkkosivut

EURES

EURES auttaa yrityksiä ja työnantajia löytämään kansainvälisiä osaajia Euroopasta. Eures-palvelu käsittää tarvearvioinnin ja rekrytoinnin käynnistämisen, tuen työnantajalle koko rekrytointiprosessin ajan sekä tietoa ja opastusta ulkomailta palkattavalle. Rekrytointi voidaan kohdentaa valikoiden tiettyihin maihin, joissa ko. maan Eures-verkosto on tukena. Eures-portaali ja maiden kansalliset työpaikkasivustot ovat käytettävissä myös yksittäisten työpaikkojen markkinoinnissa. Eures-verkostoon kuuluu 1000 Eures-asiantuntijaa EU-/ETA-maissa. Eures-portaalissa on yli 3 milj. työ-paikkaa ja laaja CV-tietokanta.

EURES Verkkosivut

Opetushallitus

Opetushallitus tarjoaa palveluita ja tietoa Suomeen opiskelemaan haluaville sekä neuvoo yksilöitä, oppilaitoksia, korkeakouluja ja muita tahoja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallitus ylläpitää Opintopolku-portaalia.  Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät portaalissa tietoja omasta koulutustarjonnastaan. Myös kaikki haut tutkintoon johtaviin koulutuksiin tehdäänOpintopolku.fi -palvelun kautta. 

Opetushallituksen ylläpitämä ja kehittämä Study in Finland -palvelu on suunnattu erityisesti kansainvälisille Suomeen opiskelemaan haluaville opiskelijoille. Se tarjoaa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, apurahamahdollisuuksista sekä opiskelusta ja elämästä Suomessa.   Opetushallitus tukee lisäksi korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä erilaisilla rahoitusohjelmilla.

Opetushallitus Verkkosivut

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Ministeriöt koordinoivat Talent Boost -ohjelmaa strategisella tasolla. TEM:n ja OKM:n kansliapäälliköt toimivat Talent Boost -ohjausryhmän puheenjohtajina. Ohjausryhmän työtä tukevaa veto- ja pitovoimatyöryhmää koordinoidaan yhteistyössä TEM:n ja OKM:n välillä. 

Uudenmaan TE-toimisto, Pohjois-Savon ELY-keskus ja KEHA-keskus vastaavat TE-hallinnon kansainvälisen rekrytoinnin valtakunnallisten palveluiden kehittämisestä.