PITOVOIMAN JA KASVUN EDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN

Suomen pitovoiman kannalta on tärkeää, että kansainväliset opiskelijat, tutkijat ja työntekijät löytävät osaamistaan vastaavaa työtä, etenevät työurillaan ja tuntevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. 

Pitovoimaa ja osaajien kotoutumista vahvistetaan muun muassa:

  • Asiakaslähtöisillä, kansainvälisten osaajien kotoutumista, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävillä palveluilla
  • Parantamalla Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja työllistymisvalmiuksia jo opintojen aikana 
  • Kehittämällä kansainvälisten opiskelijoiden suomen- ja ruotsin kielen taitoa ja lisäämällä mahdollisuuksia kielen oppimiseen siten, että kansainvälillä opiskelijoilla on valmius työskennellä suomalaisilla työmarkkinoilla
  • Tukemalla kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisia esimerkiksi harjoitteluohjelmien, projektien, mentoroinnin ja yhteiskehittämismallien avulla
  • Vahvistamalla yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden monimuotoisuusosaamista ja valmiuksia rekrytoida ei-suomea tai ruotsia puhuvia
  • Tukemalla puolisoiden ja perheiden työllistymistä ja kotoutumista esimerkiksi puoliso-ohjelmien ja englanninkielisten peruspalveluiden avulla
  • Kehittämällä ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamisen ja tunnistamisen palveluita sekä lisäämällä täydentävää ja pätevöittävää koulutusta.