ULKOMAALAISLAINSÄÄDÄNNÖN JA LUPAMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN

Oleskelulupa- ja maahantuloprosessin sujuvuudella on suuri merkitys niin osaajien houkuttelussa kuin heidän Suomessa pitämisessään. Talent Boost -toimenpiteillä tähdätään siihen, että Suomella on maailman tehokkain osaajien maahanmuuton palvelujärjestelmä, joka vastaa niin osaajien kuin työnantajien tarpeisiin.

Ulkomaalaislainsäädäntöä ja lupamenettelyjä kehitetään muun muassa:

  • Toteuttamalla oleskelulupajärjestelmän kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on kaikkien työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien yhden kuukauden keskimääräinen käsittelyaika ja kahden viikon pikakaista erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Osana uudistusta kansainväliselle opiskelijalle myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisajalle sekä pidennetään opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen oleskelulupa työnhakuun kahteen vuoteen
  • Vahvistamalla oleskelulupajärjestelmän digitalisaatiota
  • Kehittämällä maahan muuttavien tunnistautumis- ja rekisteröitymisprosessia
  • Tehostamalla ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön tunnistamista ja torjuntaa

Lue lisää:

Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke