UTVECKLING AV UTLÄNNINGSLAGSTIFTNINGEN OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDENA

En smidig uppehållstillstånds- och inreseprocess har stor betydelse både när det gäller att locka arbetskraft och hålla den kvar i Finland. Med åtgärderna inom Talent Boost strävar man efter att Finland ska ha världens effektivaste servicesystem för arbetskraftsinvandring, som motsvarar såväl arbetskraftens som arbetsgivarnas behov.

Utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena utvecklas bland annat:

  • Genom en totalreform av uppehållstillståndssystemet, vars mål är en genomsnittlig handläggningstid på en månad för alla arbets- och studiebaserade uppehållstillstånd och två veckors expresshandläggning för specialsakkunniga, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar. Som en del av reformen beviljas inter-nationella studerande uppehållstillstånd för hela tiden för avläggande av examen och uppehållstillståndet för att söka jobb efter utexamineringen förlängs till två år.
  • Genom att stärka digitaliseringen av uppehållstillståndssystemet
  • Genom att utveckla identifierings- och registreringsprocessen för dem som flyttar till Finland
  • Genom effektivare identifiering och bekämpning av exploatering av utländsk arbetskraft

Läs mer:

Projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena