Saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Talentboost.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Puutteita yksittäisten otsikkotasojen käyttöön liittyen saattaa esiintyä.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Ohjelmallisten otsikoiden käytössä on joitain puutteita, mikä voi hankaloittaa sivujen rakenteen hahmottamista mm. ruudunlukijoilla: pääotsikkoa ei ole merkitty kaikilla sivuilla tai ohjelmallinen otsikkohierarkia ei vastaa todellista hierarkiaa. (WCAG-ohjeiston kriteeri 1.3.1)

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostilla kv.tyovoima.tem(at)gov.fi. Kerro palautteessasi, millä sivulla tai sivuilla havaitsit ongelman ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti.

Saavutettavuuden valvonta

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Seloste on päivitetty 12.8.2022.