Tillgänglighetsutlåtande för talentboost.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga nättjänster vara tillgängliga.

I detta utlåtande beskriver vi bristerna i webbplatsens tillgänglighet och berättar hur du kan ge oss respons om tillgängligheten. Utlåtandet reviderades senast den 12 augusti 2022.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen Talentboost.fi uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1). Det kan finnas brister i användningen av enskilda rubriknivåer.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

Det finns vissa brister i användningen av programmatiska rubriker, vilket kan göra det svårare att gestalta sidornas struktur bl.a. med hjälp av skärmläsare: huvudrubriken har inte märkts ut på alla sidor eller den programmerade rubrikhierarkin motsvarar inte den verkliga hierarkin. (Kriterium 1.3.1 i WCAG-riktlinjerna)

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Meddela oss gärna om du upptäcker tillgänglighetsproblem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan skicka oss respons per e-post till adressen E-POSTADRESS. Berätta på vilken sida eller vilka sidor du upptäckt ett problem och beskriv det så noggrant som möjligt.

Tillsyn över tillgängligheten

Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav-webbtjänsten
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefon (växel) 0295 016 000

Utlåtandet är upprättat den 10 maj 2022.