TOIMIJAT

Talent Boostia toteutetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti lukuisten eri toimijoiden toimesta, jotka kehittävät osaajille ja työnantajille suunnattuja palveluita. Kansainvälisten osaajien houkuttelu, asettautuminen, integroituminen ja osaamisen hyödyntäminen vaativat valtion, kaupunkien, korkeakoulujen, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Jotta osaajien houkuttelu, asettautuminen ja kotoutuminen toimisi, tulee eri toimijoiden palveluiden toimia saumattomasti yhteen. Talent Boost -ohjelma antaa tälle monitoimijaiselle verkostolle raamit ja yhteisesti jaetut tavoitteet ja päämäärän.