AKTÖRER

Talent Boost genomförs nationellt och regionalt av flera olika aktörer som utvecklar tjänster för arbetskraft och arbetsgivare. 
För att locka hit internationell arbetskraft, få den att etablera sig, integreras och kunna utnyttja dess kompetens krävs ett smidigt och långsiktigt samarbete mellan staten, städerna, högskolorna, läroanstalterna, företag och andra aktörer. För att kunna locka arbetskraft, få den att etablera sig och för att integrationen ska fungera, måste olika aktörers tjänster fungera smidigt tillsammans. Programmet Talent Boost ger detta nätverk med många aktörer ramar, gemensamma mål och en målsättning.