AKTÖRER UTE I VÄRLDEN

Utöver de aktörer som verkar i Finland främjar flera aktörer runt om i världen implementeringen av handlingsprogrammet Talent Boost. Ett omfattande nätverk av aktörer runt om i världen spelar en betydande roll för att bland annat stärka Finlands anseende.

Beskickningarna

Beskickningarna spelar en viktig roll som Finlands skyltfönster ute i världen. Beskickningarna sprider kännedom om Finland och Finlandsbilden som en del av sitt dagliga arbete. Via beskickningarnas kommunikationskanaler kan man sprida information om Finland till arbetskraft i landet i fråga. Dessutom hjälper beskickningarna till med att planera och ordna Team Finland-resor och kan hjälpa till att ordna evenemang som riktar sig till arbetskraft. Med stöd av utbildningsstyrelsen främjar beskickningarna också kännedomen internationellt om den finländska högskoleut-bildningen.

Beskickningen är i synnerhet en plats där arbetstagare som flyttar från tredjeländer får en första kontakt med Finland. Tillsammans med beskickningarna borde man utveckla kommunikation som lockar arbetskraft och som hälsar internationell arbetskraft välkommen till Finland redan vid besöket på beskickningen.

Nätverket Team Finland Knowledge 

Nätverket Team Finland Knowledge består av nio högskole- och vetenskapsexperter som arbetar i Abu Dhabi, Buenos Aires, London, Moskva, New Delhi, Peking, Pretoria, Singapore och Washington DC. Högskole- och vetenskapsexperterna finns vid Finlands beskickningar. 

Nätverket Team Finland Knowledge stöder och påskyndar internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen. Målet är att genom att främja nätverksbildning höja högskoleutbild-ningens och forskningens kvalitet och genomslagskraft samt öka företagssamarbetet. Dessutom arbetar nätverket med Finlandsbilden för att Finland ska framstå som ett attraktivt alternativ för studerande, forskare och annan arbetskraft. Webbinarierna Future is made in/with Finland repre-senterar samarbetsmöjligheterna i världen i samarbete med Business Finland, Utbildningsstyrelsen och högskolorna.

Team Finland Knowledge Webbsidor