LOCKA EXPERTER

Arbetskraften spelar en allt större roll när det gäller att främja konkurrenskraften och det är hård global konkurrens om dem. Genom åtgärderna i programmet Talent Boost strävar man efter att göra Finland mer känt ute i världen och locka hit internationell arbetskraft. 

Vi vill göra Finland till en globalt intressant och attraktiv plats för arbetskraft

Utbildnings- och arbetsrelaterad invandring behövs inom alla yrkesgrupper och branscher. Inflyttningen av arbetskraft kan främjas genom att stärka den internationella kännedomen om arbets- och karriärmöjligheterna i Finland. Detta arbete med Finlandsbilden och med att locka hit arbetskraft utförs under det gemensamma varumärket #FinlandWorks. #FinlandWorks följer med hur den allmänna Finlandsbilden ser ut i fråga om huvudbudskapen och visuellt.

De gemensamma huvudbudskapen för varumärket #FinlandWorks är följande:

 • I Finland finns världens bästa vardag, där det är möjligt att kombinera en intressant karriär med ett bra liv. Det är lätt att förena arbete och familj.
 • Tack vare att det är lätt att förena arbete och fritid finns det möjlighet att njuta av Finlands unika natur som även är närvarande i städerna.
 • Det finns förstklassiga företag i Finland. Innovativitet och hög teknologisk kompetens bygger på ett nära samarbete mellan företag och forskningsinstitut.
 • Finland har ett av världens bästa utbildningssystem som är öppet för alla och ger färdigheter som behövs i det framtida arbetslivet.
 • Finland är en av de främsta experterna på klimatfrågor och vårt samhälle är framtidsinriktat och hållbart.
 • Finland är ett tryggt, fungerande och jämlikt välfärdssamhälle med låg hierarki.

Tjänster för rekrytering av internationell arbetskraft

Med hjälp av behovsbaserade internationella rekryteringstjänster i rätt tid kan man sänka tröskeln för företag och andra arbetsgivare att anställa en utländsk arbetstagare. Internationella rekryteringstjänster kan erbjudas till exempel för att locka och rekrytera arbetskraft samt för inrese- och etableringsfasen. 

Arbetet med att locka hit arbetskraft och göra internationella rekryteringar stöds bland annat:

 • Genom att skapa en modell för internationell rekrytering där man utvecklar tjänster och servicevägar som stöder företag vid internationella rekryteringar.
 • Inom ANM:s förvaltningsområde pågår utvecklingsarbete för verksamheten Work in Finland. Work in Finland skapas för att stärka de bestående strukturerna för arbetskraftsinflyttning och kundorienterade servicevägar. 
 • Genom att aktivt rekrytera internationella studerande till högskolorna och utveckla utbildningsutbudet på främmande språk.
 • Genom att skapa nya utbildningsmodeller tillsammans med partnerhögskolor i olika länder och utveckla utbildningsprogram med inriktning på integration och sysselsättning i Finland. 
 • Internationella stipendie- och praktikprogram för studerande och forskare.