STÄRKA KVARHÅLLNINGSKRAFTEN OCH FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR TILLVÄXT

Med tanke på Finlands kvarhållningskraft är det viktigt att internationella studerande, forskare och arbetstagare hittar ett arbete som motsvarar deras kompetens, kan göra karriär och känner sig som en del av det finländska samhället. 

Kvarhållningskraften och integrationen av arbetskraft stärks bland annat:

  • Genom kundorienterade tjänster som främjar integration, sysselsättning och företagande
  • Genom att förbättra arbetslivskontakterna och sysselsättningsfärdigheterna för internationella studerande som studerar i Finland redan under studietiden 
  • Genom att utveckla internationella studerandes kunskaper i finska och svenska och öka möjligheterna att lära sig språket så att de kan arbeta på den finländska arbetsmarknaden
  • Genom att underlätta möten mellan internationell arbetskraft och företag till exempel med hjälp av praktikprogram, projekt, mentorskap och gemensamma utvecklingsmodeller
  • Genom att stärka företags och andra arbetsgivarorganisationers mångfaldskompetens och beredskap att rekrytera personer som inte talar finska eller svenska
  • Genom att stödja makars och familjers sysselsättning och integration till exempel med hjälp av program för makar och engelskspråkig basservice
  • Genom att utveckla tjänster som jämställer och identifierar examina som avlagts utomlands samt genom att utöka utbildning som är kompletterande och ger behörighet.