MÅL

Finland behöver arbetskraft som flyttar hit för att trygga välfärden, en fungerande arbetsmarknad och ett fungerande samhälle. Internationell arbetskraft stärker Finlands sysselsättningsgrad, ekonomiska försörjningskvot, högskolornas internationalisering och företagens tillväxt, internationalisering och förnyelse.

Talent Boost stärker Finlands dragningskraft och kvarhållningskraft

Finland behöver arbetskraft. Arbetskraften spelar en allt större roll när det gäller att främja konkurrenskraften och det är hård global konkurrens om dem. Genom åtgärderna i programmet Talent Boost strävar man efter att göra Finland mer känt ute i världen och locka hit internationell arbetskraft. 

Det finns också internationell arbetskraft i Finland som har utmaningar med att hitta arbete som motsvarar deras kompetens. Med hjälp av Talent Boost strävar man efter att stärka integrationen och sysselsättningen av internationell arbetskraft som redan bor i Finland samt utnyttjandet av internationell kompetens i näringslivet.

Målen för Talent Boost:

  1. Finland är en internationellt attraktiv plats att arbeta, studera, forska och investera.
  2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationell arbetskraft.
  3. Sakkunskapen hos den internationella arbetskraften stärker internationaliseringen och förnyelsen i finländska företag och organisationer.

Genom Talent Boost väcker man också diskussion om öppenheten på den finländska arbetsmarknaden. Attitydklimatet, ickediskriminering och mångfald i arbetslivet påverkar sysselsättningen av internationell arbetskraft, viljan och möjligheterna att stanna i Finland samt hur attraktivt man anser att Finland är.

Talent Boost är framför allt ett utvecklingsprogram som svarar på behovet av att skapa och stärka modeller och tjänster som lockar internationell arbetskraft att flytta till Finland och stanna kvar här. Målet med programmet är att inkludera arbetskraftsinvandring som en bestående del av främjandet av livskraften på alla förvaltningsnivåer. Talent Boost-aktörerna runt om i Finland har en nyckelroll i detta utvecklingsarbete.
 

Talent Boost stöder sysselsättningsmålen i regeringsprogrammet

Det åldrande Finland behöver en högre sysselsättningsgrad och mer arbetskraft. Finlands ekonomiska försörjningskvot försvagas och hållbarhetsunderskottet hotar i framtiden bland annat finansieringen av offentliga tjänster och pensionsskyddet. 

Bristen på arbetskraft kan lindras genom bättre matchning och utbildning, men utöver dessa åtgärder behövs också arbetskraftsinvandring. Att få hit arbetskraft är alltså ett sätt att lösa denna utmaning, där problemen är olika inom olika områden och branscher.

Talent Boost Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. 

 

Läs mer:

Åtgärdsprogrammet Talent Boost