PROGRAMMET FÖR MÅNGFALD I ARBETSLIVET

Det är viktigt att det finländska samhället och arbetslivet är öppna för att ta emot internationell arbetskraft. Mångfald, öppenhet och inkludering i arbetslivet främjar integrationen av arbetskraft och chansen att den stannar kvar här.

Mångfald gynnar företag och samhället

Mångfald och icke-diskriminering i det finländska samhället och arbetslivet påverkar sysselsättningen av invandrare som är här och Finlands attraktivitet som målland för kompetent arbetskraft, internationella studerande och investeringar.

Mångfald gynnar företagen. Företag vars anställda representerar olika etniska grupper och kön är också mer lönsamma ekonomiskt. På den finländska arbetsmarknaden förekommer det dock diskriminering vid rekrytering, som särskilt drabbar personer vars namn vittnar om att de härstammar från länder utanför Europa.

För att ingripa i dessa utmaningar och öka kunskapen om mångfald och öppenhet i arbetslivet har arbets- och näringsministeriet inlett ett åtgärdsprogram som främjar mångfald och inkludering i arbetslivet. Målet med programmet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att invandrare ska få uppgifter som motsvarar deras kompetens och att det blir lättare att göra karriär.

Läs mer:

Programmet för mångfald i arbetslivet Information

Programmet för mångfald i arbetslivet Publikation

IMAGO-coachning Webbsidor