OSAAJIEN HOUKUTTELU

Osaajilla on entistä suurempi merkitys kilpailukyvyn edistämisessä ja heistä käydään kovaa kilpailua maailmanlaajuisesti. Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden kautta pyritään parantamaan Suomen tunnettuutta maailmalla ja houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia Suomeen. 

Suomesta halutaan tehdä globaalisti kiinnostava ja houkutteleva paikka osaajille

Koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan kaikkiin ammattiryhmiin ja toimialoille. Osaajien maahanmuuttoa voidaan edistää vahvistamalla Suomen kansainvälistä tunnettuutta työ- ja uramahdollisuuksien näkökulmasta. Tätä maakuva- ja houkuttelutyötä tehdään yhteisen #FinlandWorks-brändin alle. #FinlandWorks seuraa Suomen yleistä maakuvaa pääviestien osalta ja visuaalisesti.

#FinlandWorks-brändin yhteiset pääviestit ovat:

  • Suomessa on maailman paras arki, jossa on mahdollista yhdistää mielenkiintoinen ura ja laadukas elämä. Työn ja perheen yhdistäminen on tehty helpoksi.
  • Työn ja vapaa-ajan yhdistämisen helppous antaa mahdollisuuksia nauttia Suomen ainut-laatuisesta ja kaupungeissakin läsnä olevasta luonnosta.
  • Suomessa korkealaatuisia yrityksiä. Innovatiivisuus ja korkea teknologiaosaaminen rakentuvat yritysten ja tutkimuslaitosten tiiviille yhteistyölle.
  • Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä, joka on kaikille avoin ja tulevaisuuden työelämätaitoihin valmistava.
  • Suomi on ilmastoasioiden kärkiosaajia, ja yhteiskuntamme on tulevaisuussuuntautunut ja kestävä.
  • Suomi on turvallinen, toimiva ja matalan hierarkian tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta.

Palveluja kansainvälisten osaajien rekrytointiin

Oikea-aikaisilla ja tarvelähtöisillä kansainvälisen rekrytoinnin palveluilla voidaan madaltaa yritys-ten ja muiden työnantajien kynnystä ulkomaisen työntekijän palkkaamiseen. Kansainvälisen rekrytoinnin palveluja voidaan tarjota esimerkiksi työvoiman houkutteluun ja rekrytointiin sekä maahantulo- ja asettautumisvaiheeseen. 

Osaajien houkuttelua ja kansainvälisiä rekrytointeja tuetaan muun muassa:

  • Luomalla kansainvälisen rekrytoinnin malli, jossa kehitetään yrityksiä kansainvälisissä rekrytoinneissa tukevia palveluita ja palvelupolkuja.
  • TEM:n hallinnonalalla on käynnissä Work in Finland -toiminnon kehittämistyö. Work in Finland –toiminto luodaan vahvistamaan työvoiman maahanmuuton pysyviä rakenteita ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja. 
  • Korkeakoulujen aktiivisella kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnilla ja kehittämällä vieraskielistä koulutustarjontaa.
  • Luomalla uusia koulutusmalleja kumppanikorkeakoulujen kanssa eri maissa sekä kehittämällä Suomeen integroitumiseen ja työllistymiseen tähtääviä koulutusohjelmia. 
  • Kansainvälisten opiskelijoille ja tutkijoille suunnattujen stipendi- ja harjoitteluohjelmien avulla