Hyppää sisältöön

Tulokset saatavuusharkinnan alueellisesta kokeilusta valmistuivat

1.8.2023 | Uutinen

Neljä ELY-aluetta käynnisti kokeilun saatavuusharkinnan joustavoittamisesta syksyllä 2021. Tavoitteena oli lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja yhteisillä työlupalinjauksilla. Kokeilu ei tuonut suuria muutoksia työvoiman maahanmuuttoon, mutta yhteistyö alueiden välillä kehittyi.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta työ- ja elinkeinotoimisto selvittää, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää kotimaasta. Tarkoituksena on tukea työmarkkinoilla olevan työvoiman mahdollisuutta työllistyä, mutta ei estää työvoiman tarpeellista rekrytointia ulkomailta.

Hallitus käynnisti syksyllä 2021 työntekijän oleskelulupamenettelyyn liittyvän saatavuusharkinnan alueellisen kokeilun. Kokeilualueet määrittelivät yhdessä ne toimialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joilla tapauskohtaista saatavuusharkintaa ei siten tarvita ennen rekrytointia EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Kokeilun perusajatuksena oli tukea osaavan työvoiman maahanmuuttoa joustavammalla saatavuusharkinnalla.

Kokeiluun valittiin Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueet. Tavoitteena oli lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta ja sujuvoittaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja. Kokeilu päättyi helmikuun 2023 lopussa. 

Kokeilu ei tuonut suuria muutoksia työvoiman maahanmuuttoon, mutta palaute oli kiittävää

Kokeilun tuloksena ELY-alueiden yhteistyö kehittyi. Työnantajat sekä viranomaiset kokivat yhteisen laajemman työlupalinjauksen selkeänä ja toimivana. Sen sijaan työntekijän oleskelupien päätösten määrä ei kasvanut alueella valtakunnallisesta kehityksestä poikkeavasti. Vuonna 2022 päätösmäärät kasvoivat kokeilualueella keskimäärin maltillisesti verrattuna koko maahan. Kainuussa päätösmäärät laskivat.

Laaja yhteinen linjaus ei myöskään aiheuttanut minkään yksittäisen ulkomaisten työntekijöiden ammattiryhmän kasvua koko kokeilualueella. Ryhmien koot noudattivat alueiden erilaisia työmarkkinatilanteita, eikä kokeilu ei aiheuttanut työvoiman alueellista ylitarjontaa.

Tuloksia voidaan hyödyntää saatavuusharkinnan kehittämiseksi

Kokeilun myönteisten tulosten pohjalta olisi jatkossakin mahdollista harkita laajempia yhteistyöalueita nykyisten 14 erillisen alueellisen työlupalinjauksen sijaan. TE-palveluiden siirtyessä kunnille vuonna 2025 työntekijän oleskeluluvan osapäätösharkinta siirtyy Maahanmuuttoviraston tehtäväksi. Toimintatapoja tullaan näin ollen joka tapauksessa kehittämään.

Työlupalinjausten tueksi tarvitaan jatkossakin mahdollisimman kattavaa tietopohjaa työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Saatavuusharkinta toteutettiin yhtenäisesti koko alueella

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu valittiin kokeiluun, koska niillä on paljon elinkeinoelämän yhteistyötä alueiden rajojen yli ja työnantajilla siten tarve sijoittaa työntekijöitä joustavasti. Alueilla oli lisäksi kokeilun alkaessa useita toimialoja, joilla osaavan työvoiman saatavuuden vaikeudet hidastivat kasvua. Kansainvälisten osaajien tarpeen odotettiin lähivuosina entisestään kasvavan. 

Saatavuusharkinnan joustavoittamisen lisäksi kokeilun aikana toteutettiin viestintäkampanjoita osaavan ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi ja työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Tiedote 1.9.2021: Alueellinen kokeilu joustavoittaa saatavuusharkintaa

Loppuraportti: saatavuusharkinnan lieventämisen kokeilu

Aiheesta ajankohtaisissa