Hyppää sisältöön

Suomeen perustetaan neljä eurooppalaista innovaatiohubia

12.8.2022 | Uutinen

EU-arvioinnissa Suomesta on valittu neljä eurooppalaista digitaalista innovaatiohubia (EDIH). Ehdokkaita Suomesta oli seitsemän. Hubit ovat palvelukeskittymiä, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä niiden digitaalisessa uudistumisessa.

Suomesta valitut neljä EDIH:iä ovat:

•   Robocoast, koordinaattorina Prizztech Oy (valmistava teollisuus)
•   HealthHub Finland, koordinaattorina Turku Science Park Oy (terveys)
•   Finnish AI Region, koordinaattorina Helsingin kaupunki (digitaaliset palvelut, älykkäät kaupungit ja terveys)
•   Location Innovation Hub, koordinaattorina Maanmittauslaitos (paikkatieto)

”Suomesta oli mukana korkeatasoinen korkeatasoinen joukko hakijoita. Nyt valitut neljä EDIH-organisaatiota tuovat osaamisensa ja tutkimustietonsa pk-yrityksien käyttöön sekä tukevat erityisesti yritysten digitalisaatiota. Yhteistyö luo yrityksille uusia mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää. Tavoitteena on saada valitut projektit liikkeelle tulevana syksynä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Valinnat teki Euroopan komissio ulkoisten asiantuntijoiden tuella. Innovaatiohubeilla luodaan uudenlainen eurooppalainen verkosto olemassa olevia toimintoja hyödyntäen.

Kaikki Suomen seitsemän ehdokasta ylittivät arvioinnin vähimmäisvaatimukset, mikä kertoo niiden, mutta myös koko Suomen osaamisen tasosta. Sen lisäksi, että asiakasyritykset saavat verkostosta tukea digitalisaatiokehitykseensä, innovaatiohubin toiminnasta vastaaminen tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja kehittää toimintaansa.

Eurooppalainen verkosto, ruohonjuuritason palvelut

EDIH:it toimivat digi-investointeja sekä erityisesti yrityskentän, mutta myös julkisen sektorin digitalisaatiota vauhdittavina, voittoa tavoittelemattomina palvelukeskuksina. Käytännössä EDIH:it ovat konsortioita, joiden pohjalla on olemassa olevia organisaatioita ja sellaista toimintaa, joka tukee EDIH-konseptin mukaisia tavoitteita. Useimmiten itse EDIH-konsortio on kuitenkin uusi yhteenliittymä, joka tarjoaa uudenlaisen palvelukokonaisuuden. 

Euroopan laajuinen verkosto mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat hakea itselleen sopivia, erikoistuneita palveluita koko Euroopasta. EU:n on tarkoitus rahoittaa jopa 200 EDIH:in verkoston luominen. 

Puolet hubien rahoituksesta tulee EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, jossa EDIH:ien kolmen ensimmäisen toimintavuoden rahoitukseen on osoitettu 321 miljoonaa euroa. Suomen osuus tästä on noin 6,2 miljoonaa euroa. EDIH:ien seitsemän vuoden toimintakauden aikana Suomelle suunniteltu EU-rahoitus on yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa.

EU rahoittaa EDIH:ien toiminnasta puolet ja valittujen konsortioiden tulee kerätä 20 prosenttia rahoituksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Suomesta valittaville EDIH:eille niiden kolmen ensimmäisen toimintavuoden ajan on 30 prosenttia kuluista eli yhteensä enintään 3 709 200 euroa. Vastinrahoituksen toteuttamista valmistellaan yhdessä Business Finlandin kanssa. Kolmen vuoden jälkeistä jatkorahoitusta ei ole vielä käsitelty. 

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, p. 040 521 2124
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 029 504 7189
erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162

Aiheesta ajankohtaisissa